Spring til indhold

Transport

Bil, bus eller tog? Det kan være nyttigt at orientere sig om transportmulighederne i Irland, inden man ankommer til landet. Husk at man kører i venstre side af vejen!

Vejafgifter i Irland

På nogle vejstrækninger i Irland opkræves der en vejafgift. Opkrævningen foregår på lignende måde som f.eks. ved Storebæltsforbindelsen i Danmark. Du kan finde en oversigt over, hvor meget der opkræves, på hjemmesiden for National Roads Authority

Fart- og promillegrænser

Fargrænserne i Irland ligner de danske. I byer og landbyer er fartgrænsen 50 km/t og på motorveje 120 km/t.

Promillegrænsen i Irland varierer alt efter om du er en erfaren eller uerfaren bilist. På Citizens Informations hjemmeside kan du finde de præcise grænser og yderligere information.

Bus og tog i Irland

Tog- og specielt busnetværket på kryds og tværs af Irland er ganske godt udbygget. Billetter til tog kan med fordel købes via internettet, da man ofte på den måde kan opnå en besparelse. Det samme kan i visse tilfælde være tilfældet med busbilletter.

Her kan du finde mere information om tog i Irland og om bus i Irland.

Bus- og Luastransport i Dublin

Der er forskellige typer af billetter til busserne i Dublin, f.eks. dagspas og Leap-kort. Billetter kan også købes i bussen, hvor de betales kontant, og der gives IKKE penge tilbage. Har man betalt for meget får man i stedet et ekstra stykke papir i forbindelse med sin billet. Ved hjælp af det ekstra stykke papir kan man få refunderet det for meget betalte hos Dublinbus. Kontoret ligger på 59 Upper O’Connell St. Se mere om at køre i bus i Dublin på Dublinbus’ hjemmeside.

Luas er navnet på et et sporvognslignende system, som forefindes i Dublin. Der er to forskellige Luaslinjer i Dublin (Grøn og Rød), som ikke er internt forbundne. Luas-systemet anvendes flittigt af irerne, så i myldretiden kan det være svært at få en siddeplads. Billetter til Luas kan købes i automater på de enkelte stationer. Læs mere om Luas her.  

Parkering i Dublin

Muligheden for at finde en parkeringsplads i Dublin er som i så mange andre storbyer ganske små. Vær opmærksom på, om der opkræves parkeringsafgift der hvor du parkerer. I Irland har man desuden et system, hvor man visse steder fastspænder (clamping) ulovligt parkerede biler, som så kun kan blive "frigivet" imod betaling.
Læs mere om parkering i Irland.