Spring til indhold

Praktikstillinger 

Den danske ambassade i Dublin søger to praktikanter to gange om året. Praktikperioden er på 6 måneder.  Ansøgningsperiode og -frist for efterårssemesteret 2019 annonceres i starten af 2019.

Den danske ambassade i Dublin tilbyder to gange årligt praktikpladser á 6 måneders varighed. Vi søger to praktikanter til efterårssemesteret, samt to praktikanter til forårssemesteret. Ansøgningsfristen for forårssemesteret falder i september måned. For efterårssemesteret falder fristen i marts måned. Hold øje med ambassadens hjemmeside for de nøjagtige ansøgningsfrister.

Om ambassaden som arbejdsplads, samt praktikanternes typiske arbejdsopgaver:

Ambassaden i Dublin er en mindre ambassade, hvor du vil beskæftige dig med opgaver inden for de politiske, økonomiske og handelsfremmende områder. Grundet den voksende irske økonomi kan eksportfremmeopgaver til tider fylde meget. Der vil derudover også være rig mulighed for at stifte bekendtskab med de øvrige opgaver, som en mindre ambassade varetager, herunder kulturfremme, borgerservice og kommunikation.

Praktikanterne vil bl.a. skulle:

  • Bidrage til politiske indberetninger til Udenrigsministeriet, herunder den indenrigspolitiske situation i Irland
  • Bidrage til eksport- og handelsrelaterede opgaver med henblik på at promovere danske virksomheder og løsninger.
  • Bidrage til rapporter omkring den økonomiske situation i Irland, herunder det offentlige budget, de økonomiske nøgletal samt nye finanspolitiske tiltag
  • Deltage i ambassadens seminarer og konferencer samt i møder med irske samtalepartnere fra den offentlige administration, tænketanke, forskningsenheder, erhverv mv.
  • Afholde foredrag for danske besøgsgrupper
  • Besvare borger- og handelsrelaterede henvendelser
  • Bistå med ambassadens kommunikation via bl.a. sociale medier
  • Deltage i promovering af danske kulturaktiviteter i Irland

Informationssøgning og evnen til at sammenfatte den opnåede viden i målrettede indberetninger er en væsentlig del af jobbet. Ambassadens fælles arbejdssprog er engelsk og dansk, hvorfor det forventes at du behersker begge sprog – mundtligt som skriftligt – på højt niveau. Desuden vægtes gode formuleringsevner og præcision højt.

Da opdatering og redigering af ambassadens hjemmeside vil indgå som en del af praktikantens arbejdsområde, vil et grundlæggende IT-kendskab være en fordel, men ikke et krav. Ligeledes vil det være en fordel med godt kendskab til sociale medier, herunder særligt Twitter.

Vilkår

Som ansøger skal du være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Du skal desuden have afsluttet en bachelorgrad ved praktikperiodens start. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på p.t. kr. 3.000 pr. måned til dækning af faste udgifter.

Opholdet vil udgøre et værdifuldt supplement til det mere teoretiske studieforløb og giver praktikanterne et godt indblik i ambassadens arbejde. Hvis din uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel, kan praktikopholdet tilrettelægges derefter.

Hvis du har spørgsmål vedr. praktikplads på ambassaden i Dublin, er du meget velkommen til at skrive en e-mail til ambassaden på dubamb@um.dk.

Ansøgning

Ansøgningsfristen annonceres tættere på datoen. Ansøgninger bilagt CV, eksamensbeviser og evt. referencer bedes sendt til dubamb@um.dk i ét samlet dokument.