Spring til indhold

Fødselsregistrering

Hvis du som mor og dansk statsborger får et barn i udlandet, bliver dit barn dansk statsborger ved fødslen. Du kan kontakte ambassaden og få udfærdiget et selvstændigt pas til dit barn under 18 år. Læs mere om pas her.

Barnet kan erhverve dansk indfødsret ved forældrenes efterfølgende indgåelse af ægteskab, hvis barnet er ugift og under 18 år på tidspunktet for ægteskabets indgåelse. Ansøgningsskemaet findes her.

Hvis du som far og dansk statsborger får et barn i udlandet, og du ikke er gift med barnets udenlandske mor, bliver barnet ikke automatisk dansk statsborger. Der kan i dette tilfælde ansøges om dansk statborgerskab for barnet ved fremvisning af følgende:

  • gyldig fødselsattest
  • gyldig dokumentation af, at du har del i forældremyndigheden.

Ansøgningsskemaet findes her.

Skemaet er ikke særskilt udarbejdet til alle tilfælde, hvorfor en række felter ikke vil være relevante at udfylde. Vigtigst er det, at både mor og far får underskrevet de rette steder.

Al dokumentation og ansøgningsskema kan efter aftale indleveres her på ambassaden.

Information om dansk indfødsret kan findes i Lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 med senere ændringer.

Yderligere information om dansk statsborgerskab kan læses her.

Barnet vil ikke erhverve et dansk CPR-nummer ved registrering. Dog vil barnet blive tildelt et cpr-nummer i tilfælde af flytning til Danmark. Du kan læse mere om reglerne her.