Spring til indhold

Europa-Parlamentsvalget

Når du skal stemme til Europa-Parlamentsvalget, så har du mulighed for at stemme enten i Danmark eller Irland. Du må selvfølgelig kun stemme et sted.

Sådan stemmer du i Danmark

Du skal sende en ansøgning senest den 23. april 2019 for at blive optaget på en særlig valgliste i Københavns Kommune, du finder ansøgningsskemaet her.

Den skal sendes enten med post eller e-post til:

Københavns Kommune
Folkeregistret
Nyropsgade 7
DK-1602 København V
Danmark

Tlf.  +45 33 66 33 66
E-mail: folkeregister@kff.kk.dk

Når du har sendt din ansøgning vil du få en afgørelse om du kan stemme til det danske Europa-Parlamentsvalg.

OBS: Hvis du er optaget på valglisten til Folketingsvalget og dette stadig er gyldigt den 26. maj, så er du automatisk på den danske valgliste til Europaparlamentsvalget og skal derfor ikke sende en ansøgning. Hvis du er i tvivl om dette stadig er gældende, kan du kontakte din tidligere bopælskommune eller Københavns Kommunes Folkeregister.

Du kan brevstemme på enhver ambassade eller konsulat i det land man er bosat eller opholder sig i. Der er ingen frist, men du skal gøre det i så god tid at din stemme kan nå til Danmark inden den 26. maj. Vi anbefaler du brevstemmer inden den 17. maj. Du kan fra 15. april brevstemme i enhver kommune i Danmark.

Læs mere på Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside her.

Sådan stemmer du i Irland

For at stemme i Irland skal du være optaget på valglisten (Register of Electors). Du kan ansøge om at blive skrevet på listen hvis du er over 18 år og har været bosiddende i landet den 1. september året før registret træder i kraft. Dette vil sige den 1. september 2018.

Hvis du ikke er skrevet på listen og gerne vil stemme i Irland, skal du udfylde og sende Form RFA2 senest 15 dage før valgdatoen den 24. maj, som er den dag Irland skal stemme. Husk at du desuden skal udfylde et bilag, Form EP1, som sikrer mod at man kan dobbeltstemme. Du kan finde ansøgningsskemaet og bilag til valglisten her.

Hvis du er i tvivl om du er optaget på listen, så kan du tjekke det her.

Det er dine lokale myndigheder der har ansvaret for listen, derfor kan du også få hjælp og informationer fra dit lokale council.

Læs mere om at stemme i Irland på CitizenInformation her.

Du kan brevstemme til Europa-Parlamentsvalget på ambassaden og konsulaterne i åbningstiden (kl. 9:30 - 15).

For at undgå ventetid, anbefaler vi at du ankommer mellem 12:30 og 13:30 - eller at du booker en tid ved at sende en mail til dubamb@um.dk.

HUSK gyldig legimitation (pas) når du ankommer for at stemme.