Spring til indhold

Global varehandel steg 4,9 pct. i juli 2020. Årsstigningstakten faldt til -5,3 pct.

Årsstigningstakten, dvs. udviklingen de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, viser et faldt til -5,3 pct. fra sidste måneds opgørelse på -4,8 pct. I forholdtil juli 2019 var den globale varehandel ca. 7 pct. lavere i juli 2020.

Særlig USA oplevede en stor fremgang i varehandelen i juli på omkring 11 pct. i både vareek-sport og import. Fremgangen for Euroområdet kun var omtrent halvt så stor. Set over de sene-ste tre måneder i forhold til tre måneder forud har kun Kina haft vækst i udenrigshandelen med varer og er også ramt relativt mindst på 6- og 12 måneders basis. For USA og Eurozonen har udenrigshandelen med varer været omkring 7,5 pct. lavere i de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, mens Kinas vareimport er steget lidt og vareeksporten kun faldet marginalt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk