Gå til indhold

Udenlandsdanskeres valgret

Hvis du opholder dig i udlandet og derved er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du brevstemme ved et dansk konsulat eller en dansk ambassade i udlandet. Dog er det en betingelse at du er optaget på valglisten.

Hvis du er flyttet til udlandet, og har frameldt dig folkeregisteret, skal du falde ind under en af de følgende grupper for at kunne optages på valglisten og derfor deltage i valg i Danmark:

  • Personer der opholder sig i udlandet og agter at vende tilbage indenfor 2 år efter udrejsen.
  • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste i udlandet
  • Personder der er udsendt af en dansk offentlig myndighed, en herværende privat virksomhed, eller forening
  • Personer der er ansat i en international organisation i udlandet, som Danmark er medlem af.
  • Personer der er udsendt af en dansk hjælpeorganisation
  • Personder der studerer i udlandet
  • Personer der af helbredsmæssige årsager opholder sig i udlandet
  • Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1- 5.

Personer der lever op til ovenstående krav kan ansøge om at komme på valglisten. Dette gøres ved at sende en ansøgning til den danske kommune, som de sidst har boet i.

Yderligere informationer om udenlandsdanskeres valgret kan findes her.

Ansøgning om optagelse på valglisten skal ske igennem borger.dk eller ved at udfylde dette ansøgningskema og sende til din seneste bopælskommune i Danmark.