Gå til indhold

The Trade Council tilbyder

Eksportfremme er en vigtig del af ambassadens arbejde og vi ser det derfor som vores opgave at yde en god og professionel bistand til danske eksportører/investorer og etablere et langsigtet samarbejde med disse. Derfor er ingen opgave for lille, ej heller for stor.
""

Vi følger løbende udviklingen på det irske marked, og har opnået vores mangeårige erfaring gennem et samarbejde med et bredt spektra af både dansk og irsk erhvervsliv.


Ambassaden beregner en takst på DKK 935,00 pr. påbegyndt times konsulentbistand i henhold til Udenrigsministeriets betalingsordning. Rekvirenten oplyses i alle tilfælde om betalingskravet, og hvis en opgave skønnes at tage mere end en time, gives skriftligt tilbud.

Kontaktformidling

 • Identifikation af lokale samarbejdspartnere
 • Introduktionsbrev 
 • Mødeprogrammer 
 • Præsentation af den danske virksomhed 
 • Fordeling og udsendelse af materiale i form af af brochurer, publikationer mv. herunder adresselister

Markedsundersøgelse

 • Generel kommerciel information om det irske marked, herunder assistance til belysning af konkurrencesituation og markedsforhold
 • Markedsregulering
 • Salgspotentialer, herunder afsætningsmuligheder og salgskanaler

Rådgivning

 • Generel eksportrådgivning 
 • Rådgivning om eksporttekniske forhold 
 • Rådgivning om konkret finansiering 
 • Rådgivning og konsultation om opstart/etablering af virksomhed i Irland

Udførende bistand

 • Bistand ved inddrivelse af kommercielle fordringer 
 • Bank- og andre soliditetsoplysninger 
 • Fremskaffelse af publikationer 
 • Planlægning af produktpræsentation 
 • Udlejning af lokaler 
 • Lobbyvirksomhed 
 • Udarbejdelse af ambassadeerklæring 
 • Leje af eksportrådgiver til praktisk hjælp "on site"

Andet 

 • Besøgsprogrammer, tilrettelæggelse af kommercielle besøg hos lokale firmaer, myndigheder og institutioner. 
 • Kendskab/kontakt til relevante medier 
 • Trade Events

Global Public Affairs

Opbygning af gode relationer til offentlige beslutningstagere og viden om politiske processer og centrale aktører på eksportmarkederne er en vigtig del af danske virksomheders strategi for at fastholde eller vinde markedsandele globalt.

The Trade Council har derfor lanceret en række målrettede ydelser under fællesbetegnelsen "Global Public Affairs", der kan understøtte din virksomheds positionering over for offentlige myndigheder eller politiske beslutningstagere i udlandet.

Vores globale tilstedeværelse, politiske viden og internationale netværk gør os til en stærk partner for danske virksomheder, der opererer under regulerede eller vanskelige forhold på eksportmarkederne.

Ambassaden tilbyder i den forbindelse din virksomhed følgende services inden for Global Public Affairs:

 • Adgang til centrale beslutningstagere - også på højeste niveau
 • Kortlægning af centrale aktører og deres indbyrdes positioner indenfor et givent område
 • Overvågning og kortlægning af lovgivning og politiske processer
 • Afholdelse af aktiviteter, der skaber opmærksomhed om "danske løsninger" - målrettet offentlige beslutningstagere, medier m.v.
 • Vurdering og håndtering af handelspolitiske spørgsmål samt politiske risici, CSR og anti-korruption
 • Håndtering af tvister og overvågning af retssager
 • Rådgivning om "Base of the Pyramid", dvs. nye markedssegmenter inden for lavindkomstgrupper

Eksportteknisk rådgivning

The Trade Council hjælper og vejleder virksomheder, der ønsker at være opdateret om de primære markedsadgangsforhold på eksisterende eller potentielle eksportmarkeder. Derudover kan du og din virksomhed få gratis hjælp til eksportforberedelse, finde handelspolitiske informationer, modtage individuel rådgivning af vores eksportrådgivere m.v. Du kan læse mere her.

kontakt

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00 på telefon +353 1 475 6404 eller på følgende link.

 

Møder kun efter forudgående aftale.