Gå til indhold

Rejse og ophold

Den danske ambassade i Dublin kan tilbyde en række serviceydelser til danske statsborgere bosat eller på besøg i Irland. Vi gør opmærksom på, at alle serviceydelser kræver forudgående aftale med ambassaden.
Borgerservice i Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater rundt omkring i verden samarbejder for bedst og hurtigst muligt at kunne yde den rette hjælp til danskere, der har brug for vores assistance.

Ambassaden kan bidrage med såvel praktisk bistand som med råd og vejledning i form af eksempelvis

  • Udstedelse af pas og nødpas
  • Skabe kontakt til en advokat
  • Kontakte pårørende i Danmark
  • Kontakte forsikringsselskab i tilfælde af sygdom og dødsfald
  • Sikre overførsel af penge.

Der skal gøres opmærksom på, at der for nogle af ydelserne vil blive opkrævet gebyr eller timebetaling på grundlag af gebyrbekendtgørelsen. Hvis du har brug for en serviceydelse fra ambassaden, kræver det, at du laver en forudgående aftale med ambassaden. Det er ikke muligt at møde ind på ambassaden uden forudgående aftale.