Gå til indhold

Valg i Danmark, Færøerne eller Grønland

Vælgere der har stemmeret, men som opholder sig i Irland og derved er forhindret i at stemme i på valgdagen i Danmark, Færøerne eller Grønland kan brevstemme ved den danske ambassade i Dublin eller det danske konsulat i Limerick. Ambassaden er åben for afgivelse af brevstemme i tidsrummet 10:00-15:00. Hvis du gerne vil vide dig sikker på at du kan afgive din stemme, anbefaler vi at du booker en tid her. Vælg ydelsen: Andre konsulære aftaler. Du kan også lave en aftale med den danske ambassade på +353 (0)1 475 6404 eller på [email protected]. Vi anbefaler at du brevstemmer i god tid, så din brevstemme kan nå at blive sendt til Danmark med posten. 

Seneste brevstemme dato for Europa-Parlamentsvalget i Danmark:

Ambassaden anbefaler at man brevstemmer før d. 24. maj 2024, da brevet skal være i Danmark før d. 9. juni 2024. Det er muligt at stemme efter denne dato, men det kan ikke garanteres, at disse stemmer kommer frem til Danmark i tide. 

Læs mere om afgivelse af brevstemme her, når du befinder dig i udlandet.

udenlandsdanskeres valgret

Hvis du bor permanent i Irland, har du som udgangspunkt ikke ret til at stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark. For at kunne stemme, skal du falde ind under en af de følgende grupper for at kunne optages på valglisten og derfor være berettiget til at deltage i valg i Danmark:

  • Personer der opholder sig i udlandet og agter at vende tilbage indenfor 2 år efter udrejsen.
  • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste i udlandet
  • Personer der er udsendt af en dansk offentlig myndighed, en herværende privat virksomhed, eller forening
  • Personer der er ansat i en international organisation i udlandet, som Danmark er medlem af.
  • Personer der er udsendt af en dansk hjælpeorganisation
  • Personer der studerer i udlandet
  • Personer der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige årsager.
  • Personer der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer.

Personer der lever op til ovenstående krav kan ansøge om at komme på valglisten.  

 

Ansøgning om optagelse på valglisten skal ske igennem borger.dk på følgende link: optagelse på Folketingsvalglisten (borger.dk) eller ved at udfylde dette ansøgningskema og sende til din seneste bopælskommune i Danmark.

 

Yderligere informationer om udenlandsdanskeres valgret kan findes her.