Gå til indhold

Valg i Danmark, Færøerne eller Grønland

Vælgere der har stemmeret, men som opholder dig i Irland og derved er forhindret i at stemme i på valgdagen i Danmark, Færøerne eller Grønland kan du brevstemme ved den danske ambassade i Dublin eller det danske konsulat i Limerick. Det er dog er en betingelse at du på forhånd har lavet en aftale. Du kan lave en aftale med den danske ambassade på +353 (0)1 475 6404 eller [email protected]. Vi anbefaler at du brevstemmer i god tid, så din brevstemme kan nå at blive sendt hjem med posten. 

udenlandsdanskeres valgret

Hvis du permanent bor i Irland, har du som udgangspunkt ikke ret til at stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark. For at kunne stemme, skal du falde ind under en af de følgende grupper for at kunne optages på valglisten og derfor være berettiget til at deltage i valg i Danmark:

  • Personer der opholder sig i udlandet og agter at vende tilbage indenfor 2 år efter udrejsen.
  • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste i udlandet
  • Personder der er udsendt af en dansk offentlig myndighed, en herværende privat virksomhed, eller forening
  • Personer der er ansat i en international organisation i udlandet, som Danmark er medlem af.
  • Personer der er udsendt af en dansk hjælpeorganisation
  • Personder der studerer i udlandet
  • Personer der af helbredsmæssige årsager opholder sig i udlandet
  • Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1- 5.

Personer der lever op til ovenstående krav kan ansøge om at komme på valglisten.  

 

Ansøgning om optagelse på valglisten skal ske igennem borger.dk på følgende link: optagelse på Folketingsvalglisten (borger.dk) eller ved at udfylde dette ansøgningskema og sende til din seneste bopælskommune i Danmark.

 

Yderligere informationer om udenlandsdanskeres valgret kan findes her.