Gå til indhold

Ambassadørens velkomst

Jeg startede som ambassadør i Irland den 1. september 2022. Tidligere har jeg været ambassadør i Storbritannien fra 2017 til 2022 og i Spanien og Andorra fra 2009 til 2011. I Udenrigsministeriet i København var jeg gennem seks år direktør for The Trade Council og medlem af Udenrigsministeriets direktion. Jeg har desuden haft chefstillinger for Kommunikation, Presse og Kultur samt Udenrigsministeriets Borgerservice og har gennem mange år arbejdet med forskellige aspekter af dansk EU-politik.


Irland er på mange måder en drømmepost. Irerne og danskerne er nære og ligesindede folk i de fleste sammenhænge. Vi klarer os godt med vores stærke demokratiske politiske systemer og rige og innovative økonomier. Vi har været medlem af Den Europæiske Union siden 1973 og har historisk set aktivt støttet FN og internationale menneskerettigheder. Vi stræber begge efter at udvikle vores velfærdssamfund, klimapolitik, frihandel og EU’s indre marked, digitalisering, international retssikkerhed, global solidaritet og verdensmålene for bæredygtig udvikling.

De mange bånd mellem Danmark og Irland strækker sig tilbage til vikingetiden, hvor danskerne og vores skandinaviske naboer ikke altid var de mest fredelige turister. Tiden læger heldigvis alle sår, og jeg er glad for i dag at kunne se, hvordan man værner om det præg, som vikingetiden har sat på irsk kultur. Forholdet mellem Danmark og Irland har vokset sig stærkt og bredspektret både politisk og økonomisk set. Vores sammenlignelige størrelser, delte interesser og historiske forbindelser danner grobund for et solidt samarbejde mellem vores to lande.

Irland og Danmark deler mange idéer og synspunkter på de udfordringer og muligheder, der kommer af en globaliseret og stadig mere usikker verden. Hovedmålet for ambassaden er at repræsentere Danmark og fremme danske værdier, interesser og synspunkter i Irland. Det inkluderer også at fremme danske erhvervsinteresser og virksomhedssamarbejde. På ambassaden styrker vi samarbejdet mellem vores to lande ved at involvere os med alle dele af det irske samfund til gensidig gavn for danske og irske borgere.

Lars Thuesen 
Danmarks ambassadør i Irland