Gå til indhold

Praktik på ambassaden

Den danske ambassade i Dublin søger hvert år to praktikanter til både efterårssemesteret (1. august - 31. januar) og forårssemesteret (1. februar - 31. juli). Praktikperioden er på 6 måneder. Næste ophold er med start den 1. februar 2024. Ansøgningsfristen er den 31. august 2023. 

Vi søger i alt 2 praktikanter med start den 1. februar 2024:

  • En praktikant med fokus på politik, og økonomi og retslige spørgsmål.

  • En praktikant med fokus på eksportfremme og handel.

Arbejdsopgaver
Ambassaden i Dublin er en mindre ambassade, men med stor bredde i vores opgaver. Hos os vil du få mulighed for at prøve kræfter med de fleste emner og arbejdsopgaver, som en dansk diplomatisk repræsentation i udlandet arbejder med til daglig. Ønsker du en afvekslende hverdag med indflydelse og ansvar? Vil du beskæftige dig med opgaver inden for såvel politik, økonomi, eksportfremme, offentlig service, sociale medier og kultur? Så skal du søge en praktikantstilling hos os.

Praktikant med fokus på det politisk-økonomiske og retslige område

Som praktikant vil du under dit ophold bistå ambassadøren og souschefen i det daglige arbejde på det politiske og økonomiske område, ikke mindst i relation til forberedelse af ministermøder i EU. Det indebærer udarbejdelse af analyser, besvarelse af forespørgsler fra danske myndigheder og borgere, deltagelse i møder og konferencer, forberedelse af besøg samt indsamling og formidling af information om irske samfundsforhold. Du vil under dit ophold også få mulighed for at prøve kræfter med opgaver inden for offentlig ret, migration, kommunikation og borgerserviceområdet.

Praktikant med fokus på investerings- og eksportfremme

Praktikopholdet vil byde på indsigt i de forhold, der knytter sig til international handel, internationalisering, fremme af dansk eksport og tiltrækning af investeringer. Du får mulighed for på nært hold at opleve de udfordringer og muligheder, som danske virksomheder står overfor på det irske marked. Som praktikant vil du indgå i ambassadens daglige arbejde på eksportområdet, herunder i det regionale handelssamarbejde med ambassaden i London. Du vil skulle tage kontakt til konkrete virksomheder og myndigheder i både Danmark og Irland. Du vil indgå i arbejdet med at promovere danske virksomheder og løsninger, samt deltage i møder og konferencer. Du vil under dit ophold også få mulighed for at prøve kræfter med opgaver, som ligger uden for handelsområdet, herunder EU-politik. Ambassadens kommunikation via. bl.a. sociale medier vil du også bistå med.

 

Det gælder for begge stillinger, at vi lægger vægt på, at du har interessere i og forhåndsviden om ambassadens arbejdsområder. Du har lyst til at lære meget mere om Irland og har en fleksibel indstilling til at løse opgaver. Som praktikant vil du være med til at forme arbejdet på ambassaden og det billede af Danmark, som vi sammen skaber.

Udadvendthed og selvstændighed er afgørende for at kunne arbejde i et internationalt miljø. Vi ser derfor gerne, at du er initiativrig, opfindsom og kan føre nye idéer ud i livet. Du skal også være god til informationssøgning og have analytisk sans. Det er en fordel, hvis du skriver godt og præcist og er vant til at arbejde med kommunikation på de sociale medier. Vi arbejder på såvel engelsk som dansk, og vi forventer derfor at du er god til begge sprog – både mundtligt og skriftligt.

Vilkår
Som ansøger skal du være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Du skal desuden have afsluttet en bachelorgrad ved praktikperiodens start. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på p.t. kr. 3.184 pr. måned til dækning af faste udgifter.

Vi opfordrer alle, uanset personlig og uddannelsesmæssig baggrund, til at søge stillingen hvis de mener, at de opfylder stillingens kriterier.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er torsdag den 31. august 2023. Motiveret ansøgning (max. 1 A4-side) med CV,  eksamensbevis for bestået bachelorgrad, karakterblad og evt. referencer bedes sendt til [email protected] med emnelinjen "Praktikansøgning. Forår 2024. Dit navn" i én samlet PDF-fil. Husk at tydeliggøre, hvilken praktikstilling du søger (eller begge).

Mere information 
Hvis du har spørgsmål vedr. praktikplads på ambassaden i Dublin, er du meget velkommen til at kontakte souschef Nikolaj Mølsted Andersen på [email protected]