Gå til indhold

Praktik på ambassaden

Vi søger to praktikanter to gange årligt og praktikopholdet er på seks måneder.

Forårshold: 1. februar – 31. juli. Deadline for ansøgning til dette hold er den 1. september året forinden.

Efterårshold: 1. august – 31. januar. Deadline for ansøgningen til dette hold er den 1. marts.

Vilkår

For at kunne komme i betragtning til en praktikplads skal du være tilmeldt et studie ved en højere læreanstalt, og det skal du vedblive med at være under hele praktikopholdet. Det er desuden en betingelse, at du sikkerhedsgodkendes af de danske myndigheder, og at du opretholder din sikkerhedsgodkendelse under hele praktikopholdet. 

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du have boet i Danmark i mindst 3 år, have fast bopæl i Danmark på ansøgningstidspunktet og være indskrevet på et studie på en højere læreanstalt i Danmark under hele praktikopholdet.

Udenrigsministeriet stiller ingen krav om, at praktikopholdet skal kunne meritoverføres. Du bør derfor selv - inden du ansøger om en praktikplads - undersøge reglerne for praktikophold og eventuel godskrivning af ECTS-points med din uddannelsesinstitution.
Man kan kun tilbydes ét praktikophold på en dansk repræsentation.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på p.t. kr. 4.000 pr. måned til dækning af faste udgifter.

 

Praktikopholdet på ambassaden i Irland

Ambassaden er en mindre ambassade med stor bredde i opgaverne. Din hverdag er afvekslende og med selvstændigt ansvar. Praktikanterne deltager især i ambassadens samarbejde med irerne omkring politiske spørgsmål, økonomi og handel.

Som praktikant vil du komme til at arbejde i et internationalt, moderne diplomatisk miljø præget af både politik og økonomi. Vi tilbyder et spændende og studierelevant ophold, hvor praktikanterne arbejder tæt sammen om arbejdsopgaverne og får indblik i alle ambassadens aktiviteter.

I vil få mulighed for at prøve kræfter med de fleste emner og opgaver, som de danske ambassader i Europa arbejder med til daglig. Det vil sige udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, EU-politik, indenrigspolitik, eksportfremme og handel, borgerservice, sociale medier og kommunikation. I 2025 vil det danske EU-formandskab sætte sit præg på ambassadens arbejde.

Det indebærer udarbejdelse af analyser, besvarelse af forespørgsler fra danske myndigheder, deltagelse i møder og konferencer, forberedelse af besøg samt indsamling og formidling af information om irske samfundsforhold for de mange danske besøgende på ambassaden.

I vil også få indsigt i international handel, internationalisering, fremme af dansk eksport og i irsk erhvervsliv og økonomi. I vil skulle tage kontakt til virksomheder og myndigheder i både Danmark og Irland og promovere danske løsninger samt deltage i møder og konferencer.

I bistår desuden med ambassadens kommunikation via bl.a. sociale medier og ikke mindst med formidling af information om irske samfundsforhold for de mange danske besøgende på ambassaden.

 

Hvad sætter vi pris på hos vores praktikanter?

Vi lægger vægt på, at du har en naturlig interesse i alle ambassadens arbejdsområder. Du har lyst til at lære meget mere om Irland og har en fleksibel indstilling til at løse små og store opgaver.

Udadvendthed og selvstændighed er afgørende for at kunne arbejde i et internationalt miljø. Vi ser derfor gerne, at du er initiativrig, opfindsom og kan føre nye idéer ud i livet. Du skal også være god til informationssøgning og have analytisk sans. Det er en fordel, hvis du skriver godt og præcist og er vant til at arbejde med kommunikation på de sociale medier. Vi arbejder på såvel engelsk som dansk, og vi forventer derfor at du er god til begge sprog – både mundtligt og skriftligt.

Ansøgning
Motiveret ansøgning (max. 1 A4-side) med CV, eksamensbeviser, og evt. referencer bedes sendt til 
[email protected] med emnelinjen "Praktikansøgning. Dit navn" i én samlet PDF-fil.

Mere information 
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte souschef Nikolaj Mølsted Andersen på [email protected]