Gå til indhold

Anerkendelse af uddannelse

En EU-borger er kvalificeret til at udøve et erhverv i et andet EU-land, hvis han eller hun er kvalificeret til at udøve erhvervet i sit hjemland.

Kernen i uddannelsessamarbejdet indenfor EU er, at man er kvalificeret til at udøve et erhverv i et andet EU-land, hvis man er kvalificeret til det i sit hjemland.
 
Det enkelte land kan dog kræve, at man dokumenterer erhvervserfaring indenfor det pågældende erhverv, hvis landet finder at der er væsentlige forskelle på de erhvervskvalifikationer der kræves i værtslandet i forhold til i hjemlandet.
 
Du kan nærlæse EU-direktivet som ligger til grund for uddannelsessamarbejdet ved at klikke her.


Anerkendelse af kvalifikationer i Irland

Europass