Gå til indhold

Ansøgning om pas

Ekspedition af pas

Ekspedition af pas sker kun ved forudgående aftale. Kontakt venligst ambassaden for at aftale tid til ekspedition af sager vedr. pas. Vi gør opmærksom på, at ambassaden er lukket på irske helligdage.

Pr. 1. januar 2012 er Danmark overgået til biometriske pas. Fremover vil det derfor kun være ambassaden i Dublin - og ikke de danske konsulater i Irland - der kan udstede pas. Det er dog fra den 15. juni 2012 muligt at søge om pas til børn under 12 år på de danske konsulater i Irland. Ligeledes vil det fortsat være muligt at søge om nødpas og om forlængelse af pas. Proceduren ved udstedelse af nødpas/forlængelse af pas er anderledes end den almindelige ekspedition af pas. Læs mere under Nødpas - provisorisk pas og forlængelse af pas.

Vi gør opmærksom på, at det danske konsulats ekspeditionstid kan være anderledes end ambassadensDu kan finde kontaktinformationer på det danske konsulat i Irland her

Ændring af efternavn

På ambassaden kan vi kun udstede pas i det navn, der står angivet i CPR-registret. Er du blevet gift eller skilt og derved ændret efternavn siden sidste pasudstedelse, bør du undersøge, om dit nuværende efternavn er opdateret i CPR registret. Det kan du enten gøre ved at kontakte os eller en Borgerservice i Danmark.

Er dit efternavn ikke opdateret, bør du kontakte Borgerservice i den kommune, du sidst har boet i, og fremvise dokumentation for navneændring (vielsesattest, skilsmisseattest). Borgerservice vil også bede om dokumentation for dit navn fra de irske myndigheder, eksempelvis et brev fra en myndighed adresseret til dig i dit nye navn.

Pas til personer under 18 år

Fra den 26.06.2012 kan et barn ikke længere rejse på forældres pas. Alle børn uanset alder skal have eget pas.

Pasansøgeren og forældre skal personligt møde frem og medbringe følgende:

 1. Udfyldt og underskrevet pasansøgningsskema: Ansøgningsskema.
 2. Barnets originale fødselsattest, hvoraf begge forældres navne m.v. fremgår. 
 3. Forældrenes originale vielsesattest (hvis kun faderen er dansk statsborger) og begges pas. 
 4. Samtykkeerklæring på ansøgningsskemaets side 3 underskrevet af begge forældre. Hvis kun en af forældrene har forældremyndigheden, skal dette dokumenteres. Ved separation/skilsmisse kræves dokumentation for forældremyndigheden (f.eks separations-/skilsmissebevilling eller domsudskrift).
 5. Det anbefales at medbringe et pasfoto af små børn under 3 år, som opfylder politiets krav til pasfoto. 2 billeder af børn under 12 år skal medbringes til de danske konsulater, hvis der ansøges om pas der.

 6. Udløbne pas

Det tager ca. tre uger at få et nyt pas. I ferieperioder kan ekspeditionstiden være lidt længere. Gebyr for alle pas er €151. Hvis man ikke kan fremvise tidligere pas eller passet er i ødelagt stand, er gebyret for pas €240.
Ambassaden tager udelukkende imod kontantbetaling, og kan derfor desværre ikke tage imod kreditkort.

Pas til personer over 18 år

Pasansøgeren skal personligt møde frem og medbringe: 

 1. Et udfyldt og underskrevet pasansøgningsskema: Ansøgningsskema
 2. Det udløbne pas
 3. Hvis navneændring siden sidste pasansøgning, skal dokumentation medbringes.
 4. Original fødselsattest, hvis der søges første gang
 5. Dansk indfødsretsbevis

Det tager ca. tre uger at få et nyt pas. I ferieperioder kan ekspeditionstiden være lidt længere. Gebyr for alle pas er €151. Hvis man ikke kan fremvise tidligere pas eller passet er i ødelagt stand, er gebyret for pas €240.
Ambassaden tager udelukkende imod kontantbetaling, og kan derfor desværre ikke tage imod kreditkort. 


Læs information omkring GDPR her.

Pas