Gå til indhold

Nødpas - Provisorisk pas

Hvis du har mistet dit pas, kan ambassaden eller de danske konsulater i Irland udstede et provisorisk pas, hvis du står lige for at skulle rejse. Det provisoriske pas gælder dog ikke til alle lande.

Pasansøgeren skal personligt møde frem og medbringe:

  • Et udfyldt og underskrevet pasansøgningsskema (kan hentes her)
  • 2 stk. nye pasfotos (3,5 x 4,5 cm). Pasansøgerens hoved skal fylde mellem 3,0 og 3,6 cm. Krav til pasfotos kan ses her.
  • Billedlegitimation om muligt
  • Har du mistet dit pas, skal du medbringe politirapporten samt evt. andre former for ID samt gøre rede for omstændigheder omkring tabet af pas.

Gebyrer

€139 for et midlertidigt pas indenfor ambassadens eller konsulaternes åbningstid. En oversigt over ambassadens gebyrsatser fra 2022 kan findes her.

OBS. Gebyret frafalder dog, hvis ansøgning om nyt pas indgives samtidig med ansøgning om provisorisk pas. Samtidig ansøgning om provisorisk pas og fornyelse af pas skal indgives til ambassaden og ikke til konsulaterne, der ikke længere har ekspedition af pas, medmindre pasansøger er under 12 år. I det tilfælde er gebyret €139 for det nye pas, mens udstedelsen af det provisoriske pas vil være gratis.

Gebyrer ved udstedelse af provisorisk pas uden for ambassadens almindelige åbningstid

Hvis du skal have udstedt provisorisk pas uden for ambassadens åbningstid, vil der pålægges et gebyr på €323.

Ved udstedelse af et provisorisk pas på ambassadens lukkedage pålægges et gebyr på €462.

Særlige regler

Du skal være opmærksom på, at ikke alle lande accepterer provisoriske pas. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via destinationslandets ambassade eller evt. rejseselskabet, du har bestilt din rejse igennem.